Tehnični skrbni pregled

Naši strokovnjaki za tehnični skrbni pregled vam bodo zagotovili vpogled v zasnovo in stanje zgradb, v tehnične in konstrukcijske značilnosti ter pravni status nepremičnin.

Naše delo vključuje:

  • pregled objektov;
  • podrobno analizo vseh sredstev v pomembnih značilnostih skupaj s kritično oceno stanja;
  • oceno kakovosti in skladnosti nepremičnine glede na veljavne standarde;
  • identifikacijo najemnih, lastniških in drugih pogodb;
  • oceno investicijskega vzdrževanja oziroma CapEx-a s terminskim planom;
  • sistematično prepoznavanje vseh oblik tveganj v primeru sprejemanja večjih odločitev.

Naše poročilo vam bo omogočilo vpogled v realno stanje nepremičnine zaradi zaščite vašega položaja in vaših interesov.

O podjetju

Smo eno vodilnih slovenskih podjetij na področju ocenjevanja nepremičnin, naložbene politike, skrbnih pregledov, gospodarjenja s stavbami, inženiringa in uporabnega prava v zvezi z nepremičninami.

Naše podjetje ima pomembne povezave z uglednimi poslovnimi partnerji, komercialnimi podjetji, agencijami, inštituti, tako doma kot v tujini (izpostavljeno na Balkanu).

Naše reference vključujejo vrsto kompleksnih vrednotenj nepremičnin, študij in skrbnih pregledov za različne namene, zlasti v pravnem prometu, finančnem poročanju, zavarovanem posojanju ter v insolvenčnih postopkih.

Naše prednosti so specifična znanja, natančnost pri delu ter ekipa strokovnjakov z bogatimi izkušnjami in interdisciplinarnim pristopom. Vodstvo naše družbe ima najvišjo izobrazbo, hkrati pa številne strokovne nazive in licence.

Sving Petra

mag. Petra Nagode Zupančič

univ.dipl.inž.grad., MRICS

t.: +386 (0)1 437 91 98
m.: +386 (0)41 780 785

e.: nagode@sving.si

Technical Due Diligence Team Dušan

dr. Dušan Zupančič

univ.dipl.inž.grad.

t.: +386 (0)1 437 91 99
m.: +386 (0)51 601 751

e.: zupancic@sving.si

Technical Due Diligence Team Tina

Projektna sodelavka: Tina Cimprič Sekereš

dipl.ekon., dipl.inž.geod. (VS)

t.: +386 (0)1 437 92 08

e.: cimpric@sving.si

Technical Due Diligence Team Tina

Svetovalec za nepremičnine: Uroš Jakin

univ.dipl.inž.grad.

t.: +386 (0)1 437 92 08

e.: jakin@sving.si

Več o nas:
www.sving.si

Naše ključne reference

Kapitalska družba d.d.
Kranjska stavbna družba d.o.o.
Skupna pokojninska družba d.d.
Terme Čatež d.d.
Baumax trgovska družba d.o.o.
York Global Finance d.o.o.
Pramerica Real Estate Investors, Luxemburg
Venture Investments & Yield Management LLP (East J.B.M. Trade d.o.o.)
WDC BETEILIGUNGEN (Slavija Property d.o.o.)
SteadWay GmbH
Savills
Freudenberg Group